BBWP voor Adviseurs

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer(DAW) worden honderden projecten opgestart om maatwerk te leveren in maatregelen waarmee de boer zijn bodem en landgebruik kan verbeteren. Goed onderbouwd inzicht in de kwaliteit van de bodem, de aanwezige opgaves en de effectiviteit van maatregelen is hiervoor essentieel. BBWP ondersteunt jou als erfbetreder of bodemadviseur in het vervullen van deze belangrijke rol.

Om de kwaliteit van jouw bodemadvies aan te scherpen, is in 2020 het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) ontwikkeld. Boeren, kennisinstellingen en adviseurs. Dit conform het strategisch advies dat alle betrokkenen bij het DAW in 2020 hebben opgesteld.

BodemScan

Het BBWP brengt de kwaliteit van de bodem, de aanwezige opgaves en de effectiviteit van maatregelen samen in een gebruikersvriendelijke tool waarmee het per bedrijf en per perceel adviezen geeft voor een duurzamer bodem- en waterbeheer. De begeleidende BodemScan biedt veel mogelijkheden om gestructureerd het gesprek aan te gaan met de ondernemer, en zo kwaliteit te bieden in jouw adviesgesprekken met de boer. Alle achtergrondinformatie over de inzetbaarheid en effectiviteit van maatregelen is binnen handbereik.

Voordelen BBWP

Jij bent dus als adviseur bij uitstek de geschikte persoon om voor agrariërs de juiste vertaling op bedrijfsniveau te maken. Bijkomend voordeel is dat jij als adviseur, coach of erfbetreder in één keer een overzicht kunt krijgen van alle maatregelen die onder jouw begeleiding zijn genomen, en dat je onderbouwd inzicht kunt geven in de impact die via jouw begeleiding wordt gerealiseerd. Dat doe je voor de verbeteringen in watervasthoudend vermogen, de kwaliteit van grondwater, de kwaliteit van oppervlaktewater en de benutting van stikstof en fosfaat in landbouwbodems. Voor een vitale bodem. Voor voldoende en schoon water.

Bekijk de mogelijkheden

Wil je kijken of het BBWP jou kan helpen bij je dagelijks werk, vraag vrijblijvend een offerte aan voor een adviseurs-account. Met een demo-account kun je gratis rondkijken als adviseur. Neem daarvoor contact op met Gerard Ros.

Landelijke uitrol

Het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) wordt inhoudelijk gevuld op basis van diverse openbare databronnen. Tot dusver zijn de gegevens voor de gebieden Brabant, Zeeland, Rivierenland en andere gebieden in Gelderland ingeladen.
Er starten diverse trajecten door heel Nederland om zo de regionale eigenheid goed in de tool in te laden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LTO-Noord, LLTB en andere bodemadviesbureaus. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden honderden projecten opgestart om advies op maat te leveren bij maatregelen die de boer neemt om zijn bodem en landgebruik te verbeteren. Goed onderbouwd inzicht in de kwaliteit van de bodem, de aanwezige opgaves en de effectiviteit van maatregelen is hiervoor essentieel. Daar helpt heb BBWP bij!

Heb jij interesse om zelf of met een groep ondernemers aan de slag te gaan met BBWP in jouw omgeving? Meld jezelf aan via dit formulier.

Als adviseur biedt het BBWP mij een praktische leidraad om op een uniforme manier het gesprek aan te gaan met de ondernemers. Doordat de informatie praktisch geordend in een bedrijfsaccount wordt opgeslagen, scheelt het me uiteindelijk ook en veel administratieve lasten per ondernemer.

Djessie Donkers, BodemUP-adviseur bij ZLTO

BBWP inzetten als adviestool?

Wilt u met jouw klanten maatwerk voor een gezonde bodem en schoon water en ben je benieuwd naar de mogelijkheden van het BBWP?